Het Bestuur

Taken

Elke vereniging heeft een bestuur nodig om alledaagse taken te regelen. Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een groepsbegeleider en algemene leden. Het bestuur behartigt de belangen van de groep en bewaakt de kwaliteit van de groep. Denk hierbij aan de hoeveelheid (gekwalificeerde) leiding in elke speltak, de begrotingen en de samenwerking tussen de leidingteams. Hiernaast liggen er allerlei organisatorische, administratieve en financiële taken voor het bestuur.

Vergaderingen

Het bestuur komt regelmatig bijeen in eigen vergaderingen, maar er is ook een vergadering met alle vrijwilligers van de vereniging; de groepsraad. In de groepsraad worden alle zaken besproken aangaande de speltakken en er worden beslissingen genomen die belangrijk zijn voor de vereniging.

Functies

  • Voorzitter: Renka Vermaas
  • Penningmeester: Ingrid Meijer
  • Secretaris & Groepsbegeleider: Ellen Bol