Gebruiksvoorwaarden

  • Geluidsoverlast dient te allen tijde tot een minimum beperkt te worden. Na 22.00 uur mag er in de directe omgeving van het pand geen muziek hoorbaar zijn;
  • Auto’s mogen enkel en alleen parkeren, voor een korte periode, op het terrein & de toegangsweg van het gehuurde om goederen te laden/lossen. Dit om de weg voor hulpdiensten vrij te houden;
  • Vuilnis/versieringen dienen zelf verwijderd en afgevoerd te worden;
  • In het gehele pand mag niet worden gerookt;
  • In het gebouw mogen geen rookmachines worden gebruikt;
  • Het schenken of voor handen hebben van sterke drank wordt niet gedoogd;
  • Bij logies dient het logieslokaal te worden gebruikt voor overnachting;
  • Er mogen geen spijkers, nietjes of punaises in de wanden worden geplaatst;
  • Niet graven op het buitenterrein;
  • Houtvuur enkel in een stookbak, met ruime afstand tot het pand en met voldoende blusmiddelen (emmer water+poederblusser). De verhuurder dient tijdig op de hoogte gebracht te worden van een gepland open vuur (uiterlijk 24h tevoren);