Gebruiksvoorwaarden

  • Geluidsoverlast dient te allen tijde tot een minimum beperkt te worden. Na 22.00 uur mag er in de directe omgeving van het pand geen muziek hoorbaar zijn.
  • Auto’s mogen enkel en alleen parkeren , voor een korte periode , op het terrein & de toegangsweg van het gehuurde om goederen te laden / lossen. Dit om de weg voor hulpdiensten vrij te houden.
  • Vuilnis / versieringen dienen zelf verwijderd en afgevoerd te worden.
  • In het gehele pand mag niet worden gerookt.
  • In het gebouw mogen geen rookmachines worden gebruikt.
  • Het schenken of voor handen hebben van sterke drank wordt niet gedoogd.
  • Bij logies dient het logieslokaal te worden gebruikt voor overnachting.
  • Er mogen geen spijkers , nietjes of punaises in de wanden worden geplaatst.
  • Niet graven op het buitenterrein.
  • Houtvuur enkel in een stookbak , met ruime afstand tot het pand en met voldoende blusmiddelen ( emmer water + poederblusser ) De verhuurder dient tijdig op de hoogte gebracht te worden van een gepland open vuur ( uiterlijk 24h tevoren.).