Reglement

Preventie & Integriteitsbeleid

Binnen onze vrijwilligersorganisatie wordt gewerkt met minderjarige kinderen. Het primaire uitgangspunt van onze organisatie is dat deze kinderen bij onze vrijwilligers in veilige handen zijn. Als organisatie doen wij al het mogelijke om deze veiligheid te waarborgen. Via de link hieronder kunt u meer lezen over de manier waarop onze organisatie de veiligheid waarborgt.

Het preventie en integriteitsbeleid van Dorus Rijkers Nesselande is hier te vinden.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Het bestuur van Dorus Rijkers Nesselande vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat aan activiteiten kunnen deelnemen. Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van Seksuele Intimidatie aan het licht.

Eén van de maatregelen die binnen scouting ter preventie van Seksuele Intimidatie genomen is, is het verplicht invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen onze groep kan uitoefenen. Voor alle vrijwilligers binnen onze groep wordt (verplicht) een VOG aangevraagd.

We doen er alles aan om dat te bereiken; met nieuwe vrijwilligers wordt een intake gesprek gehouden en er worden trainingen gegeven. Alle kaderleden (vrijwilligers) dienen zich te houden aan de gedragscode die grenzen aangeeft in het contact met minderjarigen.

Daarnaast maken we gebruik van een stappenplan waarmee het onderwerp sociale veiligheid binnen de scoutinggroep bespreekbaar is en we zorgen voor een veilige (speel)omgeving. Dit stappenplan is onderdeel van het project: ‘In veilige handen’, dat Scouting Nederland samen met NOC*NSF, Movisie en Vereniging NOV in heeft gevoerd.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteiten situatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.

Huishoudelijk reglement

Dorus Rijkers Nesselande beschikt over een huishoudelijk reglement (HHR). Deze kan desgewenst opgevraagd worden via het contactformulier.